Tips på aktiviteter


Eidtun bygdehus kan brukes til forskjellig aktiviteter. Det er stort sett bare fantasien
som setter begrensninger. I dag brukes huset mest til konfirmasjoner, dåp, bryllup og
store bursdager.Men det finnes jo så mye annet man kan bruke huset til. Her følger
noen tips og eksempel på hva som ville vært mulig :Øvingslokale for musikkgrupper:

Det er mange i bygda som synger eller spiller et instrument så her finnes mulighetet til å gå sammen og
starte musikkgrupper av ulike slag, eks. rockgrupper, bluesgrupper, pop, klassisk m.m. Bare ta kontakt
med oss så skal vi prøve å formidle kontakt videre til andre i bygda som vil ha noen å spille med.


Rockeverksted:

Vi har jo mange ungdommer i bygda som liker musikk. Dette kunne jo være en samlingsplass.


Kulturkvelder:

Her finnes det mye forskjellig. Det kan arrangeres diktkvelder, bokkvelder, visekvelder m.m.
Det finnes sikkert noen som kan få til dette.


Bridgekvelder:

Kanskje noen i bygda vil arrangere bridgekvelder.


Karaoke-kvelder:

Kanskje dette er noe for noen.Vi ønsker alle i bygda velkommen til å bruke huset og vi ønsker også å få inn forslag
på ting som dere i bygda ønsker å bruke huset til.