Historie


Litt bakgrunn om huset :

Eidtun Bygdehus var opprinnelig en stall for hestene til de tyske soldatene som holdt til i Namdalen i Trøndelag under 2. verdenskrig. Etter krigen ble bygningen fraktet til Tromsø og huset ble gjenreist oppå noen bunkers som tyskerne hadde bygget på Ersfjordeidet. "Eidtun" ble oppført mye godt på dugnad av bygdefolket. Det var Bedehusforening som sto bak oppføringen av huset. Bedehusforeningen fungerte som en fellesforening (eller delingsforening, som det ofte het rundt i bygdene), ved siden av at den hadde ansvaret for å ta vare på bedehuset. Hovedtyngden av medlemmene hadde sitt hovedengasjement i tilknytning til en eller flere av organisasjonene Indremisjonsselskapet, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband. Huset ble brukt til bedehus. Der delte man Guds ord, dvs man leste fra Bibelen eller en andaktsbok og ba sammen. Og ikke minst så ga man penger til misjonen, midler som ble sendt inn til de forskjellige kretskasserere. Huset ble også brukt i forbindelse med begravelser.

Det ble arrangerte "fester" av og til. Det hendte vel også at Bedehusforeningen (dvs bygdas misjonsfolk) arrangerte julefest på ”Eidtun”. Men noen faste "fester" var det nok ikke. Så kunne det vel være festkvelder i forbindelse med stevner eller kretsårsmøter som fra tid til annen ble lagt til Ersfjordbotn. Av og til ble det arrangert sommerleirer for barn, og da var Eidtun hovedbasen. Norsk Luthersk Misjonssamband som eide huset arrangerte sammenkomster med andakt og bildefremvisning, samt foredrag fra misjonerer som kom fra utlandet.

Etter hvert som den eldre garde falt fra ble huset sjeldnere tatt i bruk ( maks 2 kvelder i året ). 1997 tok utviklingslaget i Ersfjordbotn kontakt for å prøve å få kjøpe huset. Etter en innsamlingsaksjon i bygda, 1998, klarte man å få kjøpt huset for å bruke det som bygdehus. Huset er altså kjøpt helt uten lån . Huset var i dårlig forfattning så de inntekter som kommer inn brukes til vedlikehold, oppussing av huset samt til de faste utgifter.

Huset har en svært god atmosfære, og man kan nesten kjenne kakaolukten fra juletrefestene som ble arrangert på 1960-tallet. Det kan også nevnes at vi har tatt vare på det gamle interiøret, fra skjeer så store som øser, til benker som opprinnelig stod i dem gamle skolen i Ersfjordbotn, som for øvrig ble nedlagt i 1964.
Som kuriositet kan også nevnes at da vi holdt på med isoleroing av gulvet var det på en av åsene skrevet med blyant at den første bussen fra Sandnessund til Ersfjordeidet hadde sin første tur 17 august 1948. Huset blir leid ut til bryllup,dåp, konfirmasjoner, store dager, minnestund etter begravelser m.m. Hvert år arrangeres det også en julemesse på Eidtun som er meget populær.